Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ & BẢO MẬT

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong phần này, Nucuoihanhphuc.net hay Nucuoihanhphuc hoặc “Chúng tôi” sẽ mô tả cách mà chúng tôi thu thập dữ liệu người dùng cũng như cách sử dụng thông tin ấy.

1. Chúng tôi có thu thập thông tin người dùng không?

Với Nucuoihanhphuc.net, chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn, bao gồm: SĐT, Địa chỉ, Email và các thông tin khác. Chúng tôi cung cấp thông tin dưới dạng miễn phí nên người dùng hoàn toàn có thể sử dụng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

2. Chính sách thông tin của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp thông tin dựa trên nguồn dữ liệu tổng hợp từ Internet, Việc sử dụng lại những thông tin này của chúng tôi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi nghiêm cấm việc sao chép, đăng lại khi chưa có sự đồng ý của chủ thể.

Nếu phát hiện có sự sao chép nội dung, chúng tôi sẽ báo cáo lên bộ phận bản quyền của Google để đưa ra chính sách xử lý.