THẠCH DỪA NƯỚC ĐƯỜNG

Quy cách đóng gói : Túi 1 – 10 kg Cách bảo quản : 3×3 ~ 6×6 (các sản phẩm chính) Kích thước : Nơi thoáng mát SẢN PHẨM KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT BẢO QUẢN Màu sắc: đặc trưng của sản phẩm Mùi: đặc trưng của sản phẩm (không có mùi, vị lạ) Trạng thái: đặc trưng của sản phẩm (hạt…